Implantat

När man genomgår en implantatbehandling är målet att försöka kopiera det som naturen en gång skapat det vill säga ersätta förlorade tänder, återställa tuggfunktionen samt förbättra patientens estetik. Ofta är det omöjligt att se skillnad på de nya tänderna och de naturliga tänderna vilket ju är en del av målet.

Hur går det till att få ett tandimplantat?

Först görs en noggran undersökning där man bland annat tar olika röntgen bilder för att försäkra sig om käkbenet har de rätt förutsättningarna för att kunna fästa ett implantat. En titanskruv opereras in i käkbenet. Denna får sedan läka in och fäster i benet, varefter en krona tillverkas som fästs till skruven. Då flera tänder saknas eller en helt tandlös käke ersätts med tandimplantat placeras flera skruvar till vilka en brokonstruktion fästes. Man får räkna med att behandlingstiden för tandimplantat kan variera lite beroende på hur käkbenet ser ut och vilka eventuella förarbeten som måste göras. Man kan dock räkna med ca 4 – 6 månader för underkäken och 6 – 8 månader för överkäken. Din tandläkare kommer hålla regelbunden kommunikation med dig tills allt är klart.

Fördelar med tandimplantat
– Förbättrad livskvalite med tandimplantat
– Behandlingen har hög lyckandefrekvens
– Friska tänder slipas inte ner vid behandling med tandimplantat som vi tex kronr och broar
– Implantat läker fast i benet vilket gör att konstruktionen sitter fast ungefär som övriga tänder
– Behandling med implantat är mycekt väldokumenterat
– Implantattänder ser ut som naturliga tänder
– Det blir lättare att äta och tugga fast föda

Utmaningar med tandimplantat
– Implantat kan drabbas av tandlossning precis som vanliga tänder. Detta kallas periimplantit.
– Det finns restriktioner för att operera in ett implantat. Tandimplantaten har en viss storlek och kräver en viss mängd ben på höjden och bredden i käkbenet för att man ska kunna operera in skruven.
– Rökning försämrar prognosen, patienter som röker har mycket lättare för att förlora sina tandimplantat genom periimplantit.
– Svårare att hålla rent runt tandimplantat än vanliga tänder.
– Patienten kan initialt bita sig i kinder och läppar då munhålan och hjärnan inte vant sig vid den nya situationen.
– Implantat som opereras in växer fast i käkbenet och har inte samma mobilitet som en naturlig tand.
– Implantat har inte samma innervering som naturliga tänder vilket leder till att man inte har samma känsla för hur hårt man biter ihop.
– Det kan ta upp till 6 månader för en patient att vänja sig vid nya förhållanden i munhålan.

Kan alla få tandimplantat som ersättning till naturliga tänder?
Vi får ofta frågan om alla kan få tandimplantat men för att en tandimplantatbehandling ska vara möjlig krävs att tillräckligt med ben finns tillgängligt och att benet har god kvalité där tandimplantatet ska placeras för att på ett fördelaktigt sätt både utseendemässigt och för god funktion. Hänsyn tas till alla tänder i munnen, hur de är idag och hur de troligen kommer att fungera framöver. Patienter i alla åldrar kan få tandimplantat men visa sjukdomar och rökning kan försämra prognosen. Därför är det viktigt att du kontaktar en tandläkare på MyDentist för att få information om vad som är möjligt för just dig.

Vad kostar tandimplantat?
Hur mycket en behandling med tandimplantat kostar beror bland annat på hur många implantat du behöver i tandraden. Andra faktorer som spelar in är materialval och vilken typ av tandtekniskt arbete som behövs. Följaktligen är det många beslut du skall fatta tillsammans med din tandläkare. Det är omöjligt att säga ett ungefärligt pris, då det varierar på grund av alla dessa faktorer. Bäst är att du bokar in en konsultation hos oss och träffar en av våra specialutbildade tandläkare som kan göra en mindre undersökning och sedan ge ett komplett kostnadsförslag. Kostnaden för ett implantat går alltså inte att säga utan att en undersökning först har gjorts. En implantatbehandling är dock ett omfattande ingrepp och kostar allt ifrån 8000 kr och uppåt. MyDentist är ansluten till Försäkringskassan vilket ger dig som patient möjlighet att använda högkostnadsskyddet som i sin tur innebär att försäkringskassan står för 50 procent av kostnaden vid behandlingar som kostar mellan 3000 och 15000 kronor, och om priset under ett år överstiger 15 000 kronor får du ersättning för 85 procent av kostnaden. Ersättningen du får baseras på Försäkringskassans referenspris för behandlingen.

Delbetala dina behandlingar
MyDentist erbjuder en av tandvårdens mest förmånliga delbetalningslösningar i tillsammans med Payzmart. Du väljer själv om du vill betala hela beloppet månaden efter ditt köp eller om du vill delbetala kostnaden.  Läs mer om delbetalning här