Kronor & Broar

Ersätta skadade eller fula tänder. Tandbroar och kronor är snygga och väl fungerande ersättningar för tänder som har skadats eller när du vill förbättra en tands utseende. Med hjälp av våra duktiga tandtekniker återskapar vi tänderna som de ska se ut. Det finns flera olika typer av kronor och broar och vi är noga med att välja den som passar bäst för just dina behov.

Krona
Om stora delar av en tand saknas på grund av att den blivit lagad många gånger eller skadats på något annat sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand, en så kallad krona. Behandlingen för att kronor innebär först att tanden slipas ner för att ge plats åt kronmaterialet som vanligtvis är en kombination av porslin och metall eller helkeramiska material. Kronan tillverkas i den färg och form som stämmer överens med dina tänder i övrigt. Om den skadade tanden saknar en stor del av tandkronan och är rotfylld kan det vara aktuellt att förstärka tanden genom att fästa en pelare i roten. Kronan fästs sen då på pelaren. Om allt passar vid provningen hos tandläkaren, sätts kronan fast med hjälp av ett tandcement. Att passa ut en krona innebära normal flera återbesök hos tandläkaren och du får normal en temporär plastkrona som skydd mellan besöken.

Tandbro
Tandbroar används som behandling när en patient förlorar en tand. En tandbro är konstgjorda tänder som sitter ihop i ett stycke och ersätter en eller flera tänder. För själva tandbron gör tandläkaren en preparation (slipning) på de tänderna som angränsar till luckan. Tandbron stödjer sig då på dessa tänder, kallade stödtänder. Mellan stödtänderna hänger den nya tanden som ska ersätta den förlorade tanden och täppa till luckan. Man väljer ofta denna terapi när granntänderna till luckan redan har stora lagningar eller hål då man helst inte vill slipa på friska tänder. Har patienten helt friska tänder i anslutning till tandluckan rekommenderar man istället oftast patienten tandimplantat.

Etsbro
Ett alternativ om tandluckan är i fronten är en etsbro, vilket är en bro som klistras fast bak på stödtänderna och därför kräver väldigt liten avverkning av tandsubstans. Dock sitter inte en etsbro alls lika bra och klarar inte samma belastning som en vanlig bro.

Vi på Mydentist hjälper dig

Boka en tid hos oss på Mydentist så undersöker någon av våra professionella behandlare dig och ger dig rekommendationer på hur du bäst får en frisk munhälsa. Vi har bred kompetens inom protetik och Sveriges bästa garantier.