Karies

Karies, eller hål i tänderna som vi säger till vardags, uppkommer när tandytan angrips av frätande syror som produceras av bakterier efter att vi ätit någonting, t.ex. socker. De frätande syrorna löser sakta upp tandens emalj och man får ett hål. Hålen kan sedan leda till tandvärk och tandlossning. Det bästa skyddet mot karies är en god munhygien och regelbundna tandläkarkontroller.

Varför skadar bakterier tanden?

Vi har alla många olika sorters bakterier i munnen. Bara ett fåtal orsakar karies. De här bakterierna lever på socker som finns i mat och dryck. Bakterierna omvandlar sockret till skadliga syror och bidrar till en sur miljö (lågt pH). Detta i sin tur orsakar en viss uppluckring av tandens yta. Detta pågår under cirka 30 minuter efter att du ätit eller druckit. Äter eller dricker du sådant som innehåller socker för ofta riskerar du att en kariesskada uppstår. Men om du låter tänderna får vila minst två timmar mellan måltiderna, har saliven en chans att återställa balansen i munnen. Undvik alltså småätande och håll dig till regelbundna måltider.

Hur märker jag om jag har karies?

Tänder är oftast väldigt tåliga och kariesskador tar ofta lång tid att utveckla. Några tecken att ha koll på är ilningar, ömhet eller smärta från tänderna. Kontakta oss om du känner dig osäker. För ju tidigare vi upptäcker karies desto bättre. Då kan vi förhindra att skadan blir större, eller att nya skador uppkommer. Med rätt kost, munhygien och extra fluor kan du undvika att tanden behöver lagas.

Vem får karies?

Alla människor riskerar att få karies, men det finns grupper som har större risk att få det. Äldre personer tar ibland läkemedel som ger muntorrhet, vilket gör att salivens läkande förmåga minskar. Det är även vanligt att äldre har blottande tandhalsar eller många lagningar som kan öka risken för karies. Om man inte sköter sina lagade tänder riskerar man att få hål i de närliggande tänderna, då tex matrester lätt fastnar vid en lagning.

Fördelarna med fluor.

• Gör tandens yta hårdare och mer motståndskraftig

• Hjälper saliven att läka ytliga kariesskador

• Gör det svårare för bakterier att bilda syra och att fästa på tandytan

• Borsta därför dina tänder med fluortandkräm morgon och kväll!

Extra fluor behöver du som:

• Ofta har hål i dina tänder

• Har ytliga kariesskador

• Är muntorr

• Har många lagningar, kronor eller delprotes

• Har blottade tandhalsar och/eller ilningar

• Har tandställning

Vilken extra fluorbehandling rekommenderar vi?

• 0,2% fluorlösning (till exempel MyDentist fluorskölj, Flux, SB12 Duo)

• 0,05% fluorlösning för barn 6-12 år (t ex Flux Junior)

• Duraphattandkräm 5mg/g – rekommenderas från 16 år

• Vid muntorrhet kan du även använda fluortabletter och fluortuggummin

• Professionell fluorlackning utförd av MyDentist tandvårdspersonal

Du hittar samtliga dessa produkter i MyDentist tandvårdsbutik.