Prislista

Vad kostar tandvården? Här finner du en prislista på våra behandlingar. Vi visar tre prisnivåer
då kostnaden sjunker tack vare högkostnadsskyddet från Försäkringskassan.

Klara besked!

Så snart vi undersökt din mun får du behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna. Hos oss är vi alltid tydliga med priser och garantier.

Hur betalar man?

Du betalar direkt på plats efter din behandling eller så delar du upp betalningen med valfri betalningslösning via Arvato,  mer infomation. Vi hjälper dig med det på plats i receptionen.

Förhinder?

Vid förhinder är det viktigt att kontakta oss så snart du kan, senast 24 timmar innan avsatt besök. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Garantier

En extra trygghet för dig är att du alltid har förmånliga garantier på dina behandlingar hos oss. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda dig landets bästa garantier. Läs mer om våra garantier.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr som ska främja regelbundna tandvårdsbesök och en god munhygien. Alla uppgifter finns bokförda hos oss på MyDentist och är varken något du måste hålla reda på eller ansöka om då vi tar hand om det för dig.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Högkostnadsskydd

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

101Basundersökning, utförd av tandläkare

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 845 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 420 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 165 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 569 kr

Högkostnadsskydd -0 kr

Summa 569 kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 384 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

107Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1055 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 528 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 158 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1725 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 863 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 259 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

111Basundersökning, utförd av tandhygienist

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 845 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 423 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 127 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 825 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 413 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 124 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 270 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 135 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 41 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 510 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 77 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

121Röntgenundersökning av enskild tand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 55 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 28 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 8 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

123Röntgenundersökning, helstatus

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 805 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 403 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 121 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

124Panoramaröntgenundersökning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 525 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 263 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 79 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

125Röntgenundersökning, extraoral

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 515 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 258 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 77 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

126Röntgenundersökning, omfattande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 985 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 493 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 148 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

127Röntgenundersökning, delstatus

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 195 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 98 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 29 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

128Röntgenundersökning, större delstatus

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 335 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 168 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 50 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

131Tomografiundersökning, en kvadrant

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 985 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 493 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 148 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

132Tomografiundersökning, två kvadranter

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1270 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 635 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 191 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1560 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 780 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 234 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

134Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1845 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 923 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 277 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

161Salivsekretionsmätning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 600 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 300 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 90 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 330 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 165 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 50 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 980 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 490 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 147 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 545 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 273 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 82 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 415 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 208 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 62 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

204Profylaxskena, per skena

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 795 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 398 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 119 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

205Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 170 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 85 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 26 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 340 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 170 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 51 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 270 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 135 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 41 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 500 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 250 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 75 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 795 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 398 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 119 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 554 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 352 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 210 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

302Sjukdomsbehandlande åtgärder

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 760 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 380 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 114 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1125 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 563 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 169 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1685 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 843 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 253 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 415 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 208 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 62 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 165 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 83 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 25 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1035 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 518 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 155 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

314Beteendemedicinsk behandling

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 480 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 240 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 72 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

321Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 420 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 210 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 63 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

322Stegvis exkavering

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1115 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 585 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 167 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 539 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 289 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 114 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1164 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 657 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 301 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1505 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 753 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 226 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

362Lustgassedering, per gång

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 825 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 413 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 124 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

401Tanduttagning, en tand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1524 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1012 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 653 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

402Tanduttagning, när separation eller frilägging krävs, en tand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2189 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1344 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 753 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

403Tanduttagning, tillkommande, enkel

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 185 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 93 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 28 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3060 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1560 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 468 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

405Omfattande dentoalveolär kirurgi

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3580 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2080 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 624 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

406Tanduttagning, övertalig tand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1025 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 513 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 154 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2055 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1028 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 308 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

420Implantat, per styck

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3200 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1793 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 807 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4585 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2775 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1508 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1690 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 938 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 441 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5770 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3355 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1665 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1885 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1040 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 449 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 8075 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 4743 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2410 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2750 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1623 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 833 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4560 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2573 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1181 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5965 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3563 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1881 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4920 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2960 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1588 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2510 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1227 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2265 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1380 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2890 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1948 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1288 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

435Avlägsnande av ett implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1018 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 659 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

436Avlägsnande av implantat, enkel

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 285 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 193 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 128 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2535 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1268 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 380 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3585 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1793 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 538 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3415 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1708 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 512 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4650 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2325 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 698 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4650 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2325 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 698 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1815 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 908 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 272 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1225 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 613 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 184 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 745 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 373 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 112 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 325 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 163 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 49 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

501Rensning och rotfyllning, en rotkanal

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3395 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1698 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 509 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4095 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2048 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 614 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5135 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2568 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 770 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5600 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2800 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 840 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

520Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 905 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 453 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 136 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

521Akut endodontisk behandling

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 800 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 400 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 120 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

522Komplicerad kanallokalisation

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 805 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 403 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 121 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

523Stiftborttagning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1170 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 585 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 176 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3660 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1830 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 549 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1030 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 515 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 155 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1765 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1765 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

603Reponeringsskena, per skena

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5605 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2803 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 841 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2110 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1055 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 317 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

606Motorisk aktivering

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 510 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 77 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

607Bettslipning för ocklusal stabilisering

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 750 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 375 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 113 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 734 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 432 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 220 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 999 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 519 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 183 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1295 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 723 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 322 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

704Fyllning av en yta på molar eller premolar

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 974 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 587 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 315 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

705Fyllning av två ytor på molar eller premolar

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1439 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 869 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 470 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1814 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1057 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 526 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

707Krona i plastiskt material, klinikframställd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1725 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 863 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 259 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 545 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 273 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 82 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

800Permanent tandstödd krona, en per käke.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3878 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1863 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6355 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 4120 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2556 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3555 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1980 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 878 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1905 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1153 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 626 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

804Hängande led vid tandstödd protetik, per led

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3205 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2013 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1331 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2145 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1208 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 551 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

806Radikulärförankring vid avtagbar protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4085 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2373 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1174 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

807Semipermanent krona eller hängande led, per led

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2901 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1683 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 823 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3915 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2235 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1059 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1355 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 830 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 463 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

811Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 760 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 480 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 284 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1720 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 985 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 471 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

813Broreparation med tandteknisk insats

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4990 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2745 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1174 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 9850 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 5970 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3254 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

815Sadelkrona

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5795 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3198 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1379 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4230 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2730 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1449 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4980 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3480 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1674 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 9603 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 8103 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 4261 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 10520 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 9020 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 4673 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

826Attachments, per styck

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 195 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 148 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 114 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

827Hel underkäksprotes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 7755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 6255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3011 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

828Hel överkäksprotes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 7755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 6255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3011 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

829Immediatprotes, hel käke

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6545 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 5045 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2613 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

831Justering av avtagbar protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 425 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 238 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 106 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

832Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1128 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 688 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

833Rebasering av protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3240 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1963 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1068 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

834Lagning av protes där avtryck krävs

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2350 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1375 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 693 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

835Rebasering och lagning av protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3918 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2418 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1355 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

836Komplicerad lagning av protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4140 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2640 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1307 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5893 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 4393 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2091 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

839Inmontering av förankringselement, per käke

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3985 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2493 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2091 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

845Ocklusionskorrigerande bettslipning

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2575 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1608 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 930 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberednng eller bettstabilisering

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4928 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3428 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1658 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

847Klammerplåt

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4050 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2550 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1164 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stablilisering med fyllningsmaterial, per tandposition.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 745 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 473 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 282 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

850Implantatförankrad krona, en per käke

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6203 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 4703 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1866 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

852Implantatförankrad krona, flera i samma käke

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6343 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 4843 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2643 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

853Hängande led vid implantatförankrad bro

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2555 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1453 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 681 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1683 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 932 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 740 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 470 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 281 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1770 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1125 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 674 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona, per implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 645 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 400 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 229 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

858Distans inklusive centrumskruv, per styck

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2365 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1738 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1298 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2165 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1628 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1251 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 24244 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 22724 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 18524 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 24561 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 23061 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 18861 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 27101 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 25601 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 21401 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 25080 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 23580 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 19380 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 12703 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 11203 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 7003 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 14323 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 12823 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 8623 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 14436 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 12936 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 8736 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4178 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2678 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1227 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 4605 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3105 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1460 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 5463 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 3963 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 2001 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

877Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 11130 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 9630 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 4594 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 480 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 340 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 242 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 2755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1693 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 949 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 1750 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 1198 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 811 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

882Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 3555 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 2105 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 1090 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6633 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 5133 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3167 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 11303 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 9803 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 6178 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

888Fästskruv, per styck.

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 380 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 290 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 227 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

889Centrumskruv, per styck

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 700 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 515 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 386 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 8340 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 6840 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3701 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

901Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 12565 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 11065 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 6351 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 13728 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 12228 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 8028 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 14955 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 13455 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 9255 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 20845 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 19342 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 15142 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

905Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 18371 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 16871 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 12671 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

906Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 17858 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 16358 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 12158 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

907Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 21670 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 20170 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 15970 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

908Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 10317 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 8817 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 4617 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

921Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 6183 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 5782 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

922Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 6755 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 5998 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 5467 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 8890 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 7390 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 5826 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 7778 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 6288 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 3951 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på e

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 9530 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 8428 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 7656 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas p

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 9815 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 8315 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 6751 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 21958 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 20458 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 16557 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslycka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Ditt årliga belopp

Under 3 000 kr

Åtgärd 24193 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

3 000 kr - 15 000 kr

Åtgärd 22693 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Ditt årliga belopp

Över 15 000 kr

Åtgärd 20356 kr

Högkostnadsskydd - kr

Summa kr

Beskrivning Ditt årliga belopp
Under
3000 kr
3000 kr -
15 000 kr
Över
15 000 kr
101Basundersökning, utförd av tandläkare 845 kr 420 kr 165 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 569 kr 384 kr 255 kr
107Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1055 kr 528 kr 158 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1725 kr 863 kr 259 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist 845 kr 423 kr 127 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 825 kr 413 kr 124 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 kr 135 kr 41 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst 510 kr 255 kr 77 kr
121Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 28 kr 8 kr
123Röntgenundersökning, helstatus 805 kr 403 kr 121 kr
124Panoramaröntgenundersökning 525 kr 263 kr 79 kr
125Röntgenundersökning, extraoral 515 kr 258 kr 77 kr
126Röntgenundersökning, omfattande 985 kr 493 kr 148 kr
127Röntgenundersökning, delstatus 195 kr 98 kr 29 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus 335 kr 168 kr 50 kr
131Tomografiundersökning, en kvadrant 985 kr 493 kr 148 kr
132Tomografiundersökning, två kvadranter 1270 kr 635 kr 191 kr
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1560 kr 780 kr 234 kr
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1845 kr 923 kr 277 kr
161Salivsekretionsmätning 600 kr 300 kr 90 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 kr 165 kr 50 kr
163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 980 kr 490 kr 147 kr
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 kr 273 kr 82 kr
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 kr 208 kr 62 kr
204Profylaxskena, per skena 795 kr 398 kr 119 kr
205Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid 170 kr 85 kr 26 kr
206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 kr 170 kr 51 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 kr 135 kr 41 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 kr 250 kr 75 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 kr 398 kr 119 kr
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 554 kr 352 kr 210 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 kr 380 kr 114 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1125 kr 563 kr 169 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1685 kr 843 kr 253 kr
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 kr 208 kr 62 kr
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 kr 83 kr 25 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1035 kr 518 kr 155 kr
314Beteendemedicinsk behandling 480 kr 240 kr 72 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 kr 210 kr 63 kr
322Stegvis exkavering 1115 kr 585 kr 167 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 539 kr 289 kr 114 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1164 kr 657 kr 301 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1505 kr 753 kr 226 kr
362Lustgassedering, per gång 825 kr 413 kr 124 kr
401Tanduttagning, en tand 1524 kr 1012 kr 653 kr
402Tanduttagning, när separation eller frilägging krävs, en tand 2189 kr 1344 kr 753 kr
403Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 kr 93 kr 28 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3060 kr 1560 kr 468 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi 3580 kr 2080 kr 624 kr
406Tanduttagning, övertalig tand 1025 kr 513 kr 154 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2055 kr 1028 kr 308 kr
420Implantat, per styck 3200 kr 1793 kr 807 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 4585 kr 2775 kr 1508 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1690 kr 938 kr 441 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 5770 kr 3355 kr 1665 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1885 kr 1040 kr 449 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8075 kr 4743 kr 2410 kr
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2750 kr 1623 kr 833 kr
427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4560 kr 2573 kr 1181 kr
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 5965 kr 3563 kr 1881 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4920 kr 2960 kr 1588 kr
430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 2510 kr 1755 kr 1227 kr
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i 3530 kr 2265 kr 1380 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per 2890 kr 1948 kr 1288 kr
435Avlägsnande av ett implantat 1530 kr 1018 kr 659 kr
436Avlägsnande av implantat, enkel 285 kr 193 kr 128 kr
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2535 kr 1268 kr 380 kr
442Paradontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3585 kr 1793 kr 538 kr
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3415 kr 1708 kr 512 kr
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4650 kr 2325 kr 698 kr
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4650 kr 2325 kr 698 kr
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1815 kr 908 kr 272 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1225 kr 613 kr 184 kr
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,, per operationstillfälle 745 kr 373 kr 112 kr
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 kr 163 kr 49 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3395 kr 1698 kr 509 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4095 kr 2048 kr 614 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5135 kr 2568 kr 770 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5600 kr 2800 kr 840 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 kr 453 kr 136 kr
521Akut endodontisk behandling 800 kr 400 kr 120 kr
522Komplicerad kanallokalisation 805 kr 403 kr 121 kr
523Stiftborttagning 1170 kr 585 kr 176 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3660 kr 1830 kr 549 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd. 1030 kr 515 kr 155 kr
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3530 kr 1765 kr 530 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3530 kr 1765 kr 530 kr
603Reponeringsskena, per skena 5605 kr 2803 kr 841 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena 2110 kr 1055 kr 317 kr
606Motorisk aktivering 510 kr 255 kr 77 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 kr 375 kr 113 kr
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 734 kr 432 kr 220 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 999 kr 519 kr 183 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1295 kr 723 kr 322 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar 974 kr 587 kr 315 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1439 kr 869 kr 470 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1814 kr 1057 kr 526 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd 1725 kr 863 kr 259 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 kr 273 kr 82 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke. 6755 kr 3878 kr 1863 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. 6355 kr 4120 kr 2556 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3555 kr 1980 kr 878 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1905 kr 1153 kr 626 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3205 kr 2013 kr 1331 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2145 kr 1208 kr 551 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes 4085 kr 2373 kr 1174 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led 2901 kr 1683 kr 823 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3915 kr 2235 kr 1059 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1355 kr 830 kr 463 kr
811Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd 760 kr 480 kr 284 kr
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1720 kr 985 kr 471 kr
813Broreparation med tandteknisk insats 4990 kr 2745 kr 1174 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9850 kr 5970 kr 3254 kr
815Sadelkrona 5795 kr 3198 kr 1379 kr
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4230 kr 2730 kr 1449 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4980 kr 3480 kr 1674 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9603 kr 8103 kr 4261 kr
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 10520 kr 9020 kr 4673 kr
826Attachments, per styck 195 kr 148 kr 114 kr
827Hel underkäksprotes 7755 kr 6255 kr 3011 kr
828Hel överkäksprotes 7755 kr 6255 kr 3011 kr
829Immediatprotes, hel käke 6545 kr 5045 kr 2613 kr
831Justering av avtagbar protes 425 kr 238 kr 106 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1755 kr 1128 kr 688 kr
833Rebasering av protes 3240 kr 1963 kr 1068 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs 2350 kr 1375 kr 693 kr
835Rebasering och lagning av protes 3918 kr 2418 kr 1355 kr
836Komplicerad lagning av protes 4140 kr 2640 kr 1307 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 5893 kr 4393 kr 2091 kr
839Inmontering av förankringselement, per käke 3985 kr 2493 kr 2091 kr
845Ocklusionskorrigerande bettslipning 2575 kr 1608 kr 930 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberednng eller bettstabilisering 4928 kr 3428 kr 1658 kr
847Klammerplåt 4050 kr 2550 kr 1164 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stablilisering med fyllningsmaterial, per tandposition. 745 kr 473 kr 282 kr
850Implantatförankrad krona, en per käke 6203 kr 4703 kr 1866 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6343 kr 4843 kr 2643 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro 2555 kr 1453 kr 681 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2755 kr 1683 kr 932 kr
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 740 kr 470 kr 281 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1770 kr 1125 kr 674 kr
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona, per implantat 645 kr 400 kr 229 kr
858Distans inklusive centrumskruv, per styck 2365 kr 1738 kr 1298 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 2165 kr 1628 kr 1251 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 24244 kr 22724 kr 18524 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 24561 kr 23061 kr 18861 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 27101 kr 25601 kr 21401 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 25080 kr 23580 kr 19380 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat 12703 kr 11203 kr 7003 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 14323 kr 12823 kr 8623 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 14436 kr 12936 kr 8736 kr
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4178 kr 2678 kr 1227 kr
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 4605 kr 3105 kr 1460 kr
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5463 kr 3963 kr 2001 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 11130 kr 9630 kr 4594 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 480 kr 340 kr 242 kr
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2755 kr 1693 kr 949 kr
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1750 kr 1198 kr 811 kr
882Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3555 kr 2105 kr 1090 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 6633 kr 5133 kr 3167 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs. 11303 kr 9803 kr 6178 kr
888Fästskruv, per styck. 380 kr 290 kr 227 kr
889Centrumskruv, per styck 700 kr 515 kr 386 kr
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8340 kr 6840 kr 3701 kr
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 12565 kr 11065 kr 6351 kr
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 13728 kr 12228 kr 8028 kr
903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år 14955 kr 13455 kr 9255 kr
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 20845 kr 19342 kr 15142 kr
905Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 18371 kr 16871 kr 12671 kr
906Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 17858 kr 16358 kr 12158 kr
907Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 21670 kr 20170 kr 15970 kr
908Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 10317 kr 8817 kr 4617 kr
921Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6755 kr 6183 kr 5782 kr
922Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6755 kr 5998 kr 5467 kr
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 8890 kr 7390 kr 5826 kr
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 7778 kr 6288 kr 3951 kr
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på e 9530 kr 8428 kr 7656 kr
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas p 9815 kr 8315 kr 6751 kr
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 21958 kr 20458 kr 16557 kr
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslycka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 24193 kr 22693 kr 20356 kr