Om oss

I augusti 2016 slog vi upp portarna för vår första klinik i Sverige. Denna klinik i Västerås blev snabbt en otrolig succé så nu har vi påbörjat vår expansion med kliniker i Borås, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Örebro och Linköping mot att bli Nordens ledande tandvårdskedja!

MyDentist har som mål att bli den ledande privata tandvårdskedjan på den nordiska marknaden. Detta skall genomföras genom att erbjuda kunderna en förbättrad tandhälsa på ett lättillgängligt, enkelt och attraktivt sätt. Under senare år har ny teknik och nya arbetssätt förändrat och förbättrat kvaliteteten på det arbete som utförs i munnen men väldigt lite har skett i erbjudandet till kunderna; det skall vi ändra på.

Vi skall erbjuda tandvård på platser där människor normalt rör sig, vi skall ha öppet när våra kunder har möjlighet att komma, vi skall arbeta med hög kvalitet och allt skall ske med de möjligheter som ny teknik erbjuder. Dessutom skall vi skapa något som helt saknas inom tandvårdsbranschen idag: ett starkt och innehållsrikt varumärke. MyDentist skall kort och gott revolutionera kundupplevelsen i tandvårdsbranschen!

VD och en av MyDentists grundare har med stor framgång genomfört ett liknande projekt en gång tidigare. Då inom optikbranschen med bolaget Smarteyes. Med MyDentist skall en liknande resa göras i en större bransch som är ännu mer fragmenterad och utan starka varumärken.