Personuppgiftsincident

juli 20, 2023

MyDentist lämnar nedanstående information på grund av en händelse som kan innebära obehörig åtkomst till personuppgifter.


Detta har hänt

Försäkringskassans IT-system för tandvårdsstöd får användas av anslutna vårdgivare. Uppgifterna i systemet får användas för att beräkna kostnaden för vård. MyDentist är anslutet till detta IT-system. Efter ett IT-systembyte har det uppdagats att en samarbetspartner till MyDentist har gjort otillåtna slagningar mot Försäkringskassans IT-system i samband med erbjudanden om undersökningar och inbokning av nya besökvia telefon.


Konsekvenser för drabbade personer

Genom Försäkringskassans IT-system kan anslutna vårdgivare ta del av uppgifter om bland annat en persons senaste behandlingsdatum, om personen har använt det allmänna tandvårdsbidraget samt personens totala ersättningsgrundande belopp under sin pågående ersättningsperiod. Ett fåtal personer hos MyDentistssamarbetspartner har haft tillgång till uppgifter i detta system i samband med att erbjudanden har lämnats och nya besök harbokats  in via telefon.

Vi kan inte med säkerhet säga om just du har drabbats. Har du under året blivit uppringd av en aktör med frågor och erbjudanden kopplat till din tandvård kan du vara berörd.

Hantering av incidenten och vidtagna åtgärder för att mildra effekterna

MyDentist har tillsett att uppgifterna inte längre kan användas på ett obehörigt sätt. MyDentist arbetar för att liknande eller andra personuppgiftsincidenter inte ska kunna ske. MyDentist har ingen anledning att anta att uppgifterna har sparats eller använts på annat obehörigt sätt än i samband med det aktuella telefonsamtalet..

MyDentist hanterar detta som en personuppgiftsincident och har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

 

Kontaktuppgifter
Har du frågor om det som har hänt får du gärna höra av dig till ossinfo@mydentist.se alternativt till vårt Dataskyddsombud  Linda Adehög linda.adehog@mydentist.se

 

Dela

Bläddra mellan nyheter