Tack för din bokning!

 

Du är nu inbokad på en tandundersökning med lättare tandstensborttagning.

Välkommen till MyDentist Borlänge!

Borganäsvägen 31 B
784 33 Borlänge

0243-21 17 17
borlange@mydentist.se

Hur går en Tandundersökning till?

En tandundersökning innebär att en av våra kunniga behandlare undersöker tänderna på dig för att ta reda på om du har några problem eller sjukdomar i munnen. Ju tidigare hål i tänderna eller tandlossning upptäcks desto lättare kan de behandlas. Därför rekommenderar vi att du går på en tandundersökning minst var 12 månad.

Vid tandundersökningens början frågar vi dig om det är något du vill diskutera beträffande din munhälsa eller vi ska kontrollera lite extra. Många läkemedel och hälsotillstånd påverkar din mun och dina tänders hälsa därför frågar vi alltid om din allmänna hälsa och dina eventuella mediciner. Vissa mediciner orsakar nämligen muntorrhet som kan innebära hög kariesrisk. Andra, till exempel blodförtunnande, kan innebära att du blöder längre efter ett ingrepp. Övrig information som är önskvärd är eventuell överkänslighet, sjukdomar, och olika typer av allergier som kan påverka val av terapi och sjukdomar, som till exempel diabetes, kan försämra läkning. Själva undersökningen innehåller sen flera moment.

Tandkött och ben undersöks
Behandlaren tittar noga på tandkött och -ben runt tänderna för att kunna upptäcka eventuella tecken på tandlossning. Det är nämligen en vanlig sjukdom som ofta är mycket långsam och relativt symptomfri i början. Tandläkaren kan dock tidigt se tecken på sjukdom så att den i god tid kan förebyggas och behandlas.

Mätning av tandköttsfickor
En noggrann undersökning är grunden till all förebyggande vård. Därför mäter och journalför behandlaren alltid fickorna runt tänderna tillsammans tandköttet och slemhinnorna i munnen som är också viktigt att undersöka.

Röntgen
Röntgen hjälper behandlaren att se mer. Röntgenbilderna kan bland annat avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner, sjukliga förändringar, felställda tänder som annars inte upptäckts i tid.

Muskler och käkleder kontrolleras
Muskler och käkleder kontrolleras också, speciellt om patienten har en tendens att gnissla eller pressa tänder – något som är mycket vanligt.